กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ( โทร 054-059654 โทรสาร 054-059657 )
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผน5ปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แหล่งท่องเที่ยวในตำบลภูคา
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมาชิกสภาอบต.
______________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาอบต.
 
 
นายสนอง ชนะทอง
นายสนอง ชนะทอง
ประธานสภาฯ
นายสมบูรณ์ เขียวอ่อน
นายสมบูรณ์ เขียวอ่อน
รองประธานสภาฯ
นายวัฒนา เรียบร้อย
นายวัฒนา เรียบร้อย
เลขานุการสภาฯ
นายสมชาย	พนะสัน
นายสมชาย พนะสัน
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายธนวัฒน์	พนะสัน
นายธนวัฒน์ พนะสัน
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายศุภวัฒน์	มหัทธรังกูร
นายศุภวัฒน์ มหัทธรังกูร
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายบุญเปง	ตันยา
นายบุญเปง ตันยา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายมานัส	อินปา
นายมานัส อินปา
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายภาณุวัฒน์  พนะสัน
นายภาณุวัฒน์ พนะสัน
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายวิสุทธิ์	ทาแปง
นายวิสุทธิ์ ทาแปง
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายคมสัน	ศรีคำพลอย
นายคมสัน ศรีคำพลอย
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายสมคิด	ทาแปง
นายสมคิด ทาแปง
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายถนัด	จอมหล้า
นายถนัด จอมหล้า
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายเหรียญ	อินปา
นายเหรียญ อินปา
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นา่ยพูน	อินปา
นา่ยพูน อินปา
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายวิเศษ	อินปา
นายวิเศษ อินปา
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายเลื่อน	อินปา
นายเลื่อน อินปา
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นางสาวแหลง	อินปา
นางสาวแหลง อินปา
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายขอด	จอมจันทร์
นายขอด จอมจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายอัครพนธ์   อินปา
นายอัครพนธ์ อินปา
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายแสง	อินปา
นายแสง อินปา
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายชนัญญู	อินปา
นายชนัญญู อินปา
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายสวัสดิ์	อินปา
นายสวัสดิ์ อินปา
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายคำ 	ไชยะ
นายคำ ไชยะ
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายสมคิด	พนะสัน
นายสมคิด พนะสัน
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายสุรินทร์  ยอดออน
นายสุรินทร์ ยอดออน
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายยา        ณชน
นายยา ณชน
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายแหลง	 อักขระ
นายแหลง อักขระ
ส.อบต.หมู่ที่ 13
นายจักรพันธ์  ใจปิง
นายจักรพันธ์ ใจปิง
ส.อบต.หมู่ที่ 13
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูคา อำเภอน้ำปัว จังหวัดน่าน 32150 ( โทร 0-5555-5555 , โทรสาร 0-5555-5555 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615